Úspěsně absolvovaná vysoká  škola a co dál?

Mám titul a co dál? Co nasleduje? Kam se chci dostat? Čemu se chci věnovat?

Tenhle seminář není jenom o tom aby naučil studenty motivovat samých sebe ale i proto aby ukázal na to, že právě oni jsou odpovědný za svoje rozhodnutí. Stejne přídou na to, že si musí uvědomovat svých způsobilostí.

Budeme se soustředit na vytváření dlouhodobých cílů a stratégíí a jak je dosáhnout. Účastníci se naučí různe techniky pracovních pohovorů jako i zvýšit svojí sebedůveru která je potřebná k dokončení studia natož tak do budouciho profesního života.

Když máte jakýkoliv dotaz nebo zájem o jeden z naších seminářů, prosím využijte KONTAKTY