Dobré známky nestačí!

V dnešní době je pro studenty běžný školu nebo univerzitu vystudovat a získat vědomosti o svich nevědomostech.

Mnozí ani jenom netuší co udělají se svýma životama. Sny a cíle jsou rarita a když nakonec existují je velkej nedostatek stratégií jak to všecho dosáhnout. Tady přicházi moment kdy vám právě my dokážem pomoci s našima seminářema pro žáky a studenty.

Přicházi důležitá otázka: Kdo jsem? Kam se chci dostat v životě? Dostávam se bliže svých snů podle toho co jsem doteď dokázal/a? To jsou jen ukázky otázek, se kterýma pracujeme a pokládame je účastníkům protože při hledáni odpovědí je potřeba se hluboce zamyslet.