Postarejte se o svou motivaci

Víme, že motivace začína u jednotlivce. I to je důvod proč naše semináře učí každého účastníka jak nastartovat jejich motivaci k cílevědomé životní cestě.

Každý jednotlivec si vytváři své postoje a návyky a někdy je hodně jednoduché se udržovat těch špatných. Proto naši tréneři pracují s účastníky na rozpoznání těch špatných a zapracování na jejich dlouhodobých a hlavně pozitívních změnách.

„Když nedokážu dosáhnout to po čem toužim, musím na tom něco změnit.“

Zní to proste ale ve skutečnosti to tak zdaleka není. Protože otázka, na kterú potřebujeme odpověď, zní: Jaká je alternatívni cesta pro mně? Jak můžu změnit své chování?

To je kdy přicházime my – ale tam zdaleka nekončíme!

Motivujeme už 15 let

Po vývoji Mezinárodního motivačního tréninku v Dubnu 2000 jsme začali s prvním kolem seminářů v Německu, Velké Británii a Spojených Státech. Naše prvotní odezva byla pozitívní.

Dnes nabízime tréninky po celem Německu, stejně tak v ostatních zemích. Semináře jsou upravované a stavěné tak, aby vyhověli přesným požadavkům pro různe skupiny se kterými pracujeme.

Naše semináře jsou pod vedením zkušenoho motivačního trénera, Thogera Lorenzena s pomocí jeho týmu, který zahrnuje nejlepší trénery v Německu.

Naši pýchou jsou pravidelné setkáni v mezinárodních firmách, vyhlášených skolách, univerzitách a německých střediskách pro sociálni služby, které už léta využívají služby našich mezinárodních motivačních tréninků.

V roce 2014 podnikatel a top-tréner, Thorge Lorenzen založil společnost International Motviation Training Deutschland GmbH, v Berlíně.

Semináře, které mají pozitívni efekt v každodenním životě

Naši tréneři přesně vědí jak srozumitelně představit obsah seminářů a jak je přenést na příklady v každodenním životě. Učit se něco nové, je pro účastníky seminářů tou jednodušší částí. Hlavní úlohou je porozumět bězným návykům a jak oni ovlyvňují jejich každodenní život.

Pro nás, naší největší výzvou je taky náš cíl: a to pomoct účastníkům tréninků překonat jejich zábrany stejne jak vytvořit sebemotivujíci krok ke vystoupení z vlastní diskrétni zóny a překonat samých sebe.

Během našich tréninků se zúčastnění naučí jak rozpoznat jejich vlastní sílu a jak se soustředit na dlouhodobé cíle. S nima budou schopní vypracovat své taktiky, které budou nápomocné k dosáhnutí životních cílu.

Ve finále, našim cílem je to aby se účastníci tréninků dohledali způsobu k pozitívni změne cesty svého života. Každý z účastníků dostane pracovní sešit přispůsoben přesně k jeho potřebám. Důvodem je ukázat účasníkům jak využít nadobudlé znalosti a jak je využít v každodenním životě.

Bohužel kdo očekáva okamžité výsledky bude zcela jistě zklamán.